വേദഗണിതം

“ബഷീറിക്കാ! ഇക്കായ്ക്ക് കണക്കറിയുവോ?”
“കണക്കെന്നു വച്ചാ? പച്ചക്കറീടെ കണക്കറിയാം, തടീടെ കണക്കറിയാം, സ്കൂളിലെ കണക്കറിയില്ല”
“ഇത് സ്കൂളിലെ കണക്കല്ലാ, ടീച്ചറുടെ ചേട്ടന്‍ ചോദിച്ചതാ 9 മരക്കുറ്റിയുണ്ട്, അതില്‍ അമ്പതു കാളകളെ കെട്ടണം ഓരോ കുറ്റിയിലും വരുന്നത് ഒറ്റസംഖ്യയാവണം, അതില്‍ ഒരു കാള പോലും രണ്ടു കുറ്റിയിലായിട്ടു വരരുത്! വേദഗണിതത്തിലുള്ളതാത്രേ!”
“എന്നിട്ടു മോനു കിട്ടിയോ?”
“ഇല്ല. ഞാനൊത്തിരി നോക്കി , ഇന്നലെ ഉറങ്ങാതെ കുറേ വരച്ചും കൂട്ടീം നോക്കി!”
“അതിന് ഉത്തരമുണ്ടാവില്ല കുട്ടി, അങ്ങിനെ കെട്ടാനാവില്ല.”
“ഉത്തരമുണ്ടെന്നും നോക്കിയാല്‍ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടൂന്നും പറഞ്ഞു!”
“ഞാന്‍ നോക്കീട്ട് ഒറ്റ വഴിയേയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ രണ്ടു കുറ്റികളില്‍ ഏഴു” വീതവും, ബാക്കി കുറ്റികളില്‍ അഞ്ചു വീതവും കാളകളെ കെട്ടുക. പിന്നേം ഒരു കാള ബാക്കി വരും അതവന്റെ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ കെട്ടുക, അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ വേദ ഗണിതം !!”

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w